En interkulturel bykomitéProjektet har sammensat en interkulturel bykomité (ICC) i hver partnerby. Hver ICC er sammensat af mindst 6 medlemmer, som hver repræsenterer relevante civilsamfundsorganisationer, etniske minoritetsforeninger, lokale myndigheder og lokale nøglepersoner. Således sikres kombination af aktører, der kan understøtte LIAISONs aktiviteter under og efter projektets forløb ved:

  • Formidle indsigt i den lokale situation omkring accept, tolerance og inklusion af etniske minoriteter i lokalsamfundet
  • Understøtte LIAISON’s metodologi og aktiviteter med henblik på at fremme et langsigtet initiativ baseret på interkulturel forståelse, tolerance og social sammenhængskraft.
  • Facilitere vidensdeling mellem følgegruppens medlemmer og deres lokale fællesskaber.
  • For deltagende organisationer: i sidste ende fungere som et godt eksempel på et styrket samarbejde mellem relevante aktører med det formål at forebygge had og diskrimination

Herunder er sammensætningen af partnerskabets forskellige Interkulturelle bykomiteer.

Danmark

ICC-medlemmerne i Danmark repræsenterer:

1. Center for Frivilligt Socialt arbejde (CFSA)

CFSA er det landsdækkende udviklings- og videnscenter for civilsamfundet på det sociale område. CFSA’s formål er at styrke og udvikle frivilligt socialt arbejde i Danmark og at indsamle og formidle viden om civilsamfundets udvikling målrettet aktører inden for sektoren, kommuner, ministerier, fonde og forskning.

www.frivillighed.dk

2. Udvalget for Mangfoldighed og Ligestilling, Aarhus Kommune

Aarhus Kommunes Udvalg for Mangfoldighed og Ligestilling er blevet dannet med det formål at øge den demokratiske deltagelse blandt de grupper i kommunen, hvis demokratiske deltagelsesrate er lav.

www.aarhus.dk

3. Byrådet i Aarhus Kommune

Byrådet er et folkevalgt organ, der fungerer som kommunens besluttende og bevilligende myndighed, der træffer afgørelser i sager fra magistraten.

www.aarhus.dk

4. LGBT+huset

LGBT+huset har til formål at samle og styrke de eksisterende foreninger i LGBT+miljøet. Målet er at skabe et synligt, fælles sted for nye LGBT+ personer i Århus, hvor de kan søge information og blive en del af et fællesskab.

www.lgbthusaarhus.dk

5. Ny integration i Samfundet (NiiS)

NiiS er en NGO, som arbejder for den sociale inklusion af indvandrere og flygtninge ved at matche dem med jobs eller hjælpe dem til uddannelse. NIis ønsker at komplementere kommunen og jobcenterets integrationsindsats.

www.niis.dk

6. Leg og Lær med etniske ord

Leg og Lær er en forening, som fokuserer på fællesskab, frivillighed og medborgerskab. Foreningen arbejder for at styrke samarbejdet mellem skoler, etniske minoritetsforældre og tilbyder samtidigt lektiehjælp til elever.

Danmark

ICC-medlemmerne i Danmark repræsenterer:

1. Center for Frivilligt Socialt arbejde (CFSA)

CFSA er det landsdækkende udviklings- og videnscenter for civilsamfundet på det sociale område. CFSA’s formål er at styrke og udvikle frivilligt socialt arbejde i Danmark og at indsamle og formidle viden om civilsamfundets udvikling målrettet aktører inden for sektoren, kommuner, ministerier, fonde og forskning.

www.frivillighed.dk

2. Udvalget for Mangfoldighed og Ligestilling, Aarhus Kommune

Aarhus Kommunes Udvalg for Mangfoldighed og Ligestilling er blevet dannet med det formål at øge den demokratiske deltagelse blandt de grupper i kommunen, hvis demokratiske deltagelsesrate er lav.

www.aarhus.dk

3. Byrådet i Aarhus Kommune

Byrådet er et folkevalgt organ, der fungerer som kommunens besluttende og bevilligende myndighed, der træffer afgørelser i sager fra magistraten.

www.aarhus.dk

4. LGBT+huset

LGBT+huset har til formål at samle og styrke de eksisterende foreninger i LGBT+miljøet. Målet er at skabe et synligt, fælles sted for nye LGBT+ personer i Århus, hvor de kan søge information og blive en del af et fællesskab.

www.lgbthusaarhus.dk

5. Ny integration i Samfundet (NiiS)

NiiS er en NGO, som arbejder for den sociale inklusion af indvandrere og flygtninge ved at matche dem med jobs eller hjælpe dem til uddannelse. NIis ønsker at komplementere kommunen og jobcenterets integrationsindsats.

www.niis.dk

6. Leg og Lær med etniske ord

Leg og Lær er en forening, som fokuserer på fællesskab, frivillighed og medborgerskab. Foreningen arbejder for at styrke samarbejdet mellem skoler, etniske minoritetsforældre og tilbyder samtidigt lektiehjælp til elever.

Italien

ICC-medlemmerne i Italien repræsenterer:

1. Consulta delle Culture (Rådet for Kultur)

Rådet er det repræsentative organ for alle dem, som har anden nationalitet end italiensk eller som har fået italiensk statsborgerskab. Rådet understøtter og influerer de beslutninger, som tages af Palermo Kommunes offentlige administration.

www.comune.palermo.it

2. Sportello FAMI - Università degli Studi di Palermo

Fami (Asylum, Migration and Integration Fund) hjælpeenhed er en multidisciplinær enhed koordineret af Palermo Universitet. Her håndterer socialrådgivere, med hjælp fra mæglere og advokater, de udfordringer, som opstår i forhold til inklusionen af migranter - særligt indenfor uddannelse, undervisning, job, sundhedspleje og bureaukrati.

www.unipa.it

3. Centro Diaconale La Noce-Valdesi

"LA NOCE" Deacon Center er valdeserkirkens non-profit socialenhed. Denne enhed arbejder for individets frigørelse gennem overvindelsen af social, kulturel og psykofysisk ulighed, forebyggelsen af marginalisering, forøgelsen af forskelligheder og udviklingen af bevidst og ansvarligt medborgerskab.

www.lanoce.org

Italien

ICC-medlemmerne i Italien repræsenterer:

1. Consulta delle Culture (Rådet for Kultur)

Rådet er det repræsentative organ for alle dem, som har anden nationalitet end italiensk eller som har fået italiensk statsborgerskab. Rådet understøtter og influerer de beslutninger, som tages af Palermo Kommunes offentlige administration.

www.comune.palermo.it

2. Sportello FAMI - Università degli Studi di Palermo

Fami (Asylum, Migration and Integration Fund) hjælpeenhed er en multidisciplinær enhed koordineret af Palermo Universitet. Her håndterer socialrådgivere, med hjælp fra mæglere og advokater, de udfordringer, som opstår i forhold til inklusionen af migranter - særligt indenfor uddannelse, undervisning, job, sundhedspleje og bureaukrati.

www.unipa.it

3. Centro Diaconale La Noce-Valdesi

"LA NOCE" Deacon Center er valdeserkirkens non-profit socialenhed. Denne enhed arbejder for individets frigørelse gennem overvindelsen af social, kulturel og psykofysisk ulighed, forebyggelsen af marginalisering, forøgelsen af forskelligheder og udviklingen af bevidst og ansvarligt medborgerskab.

www.lanoce.org

 

Tyskland

ICC-medlemmerne i Tyksland repræsenterer:

1. Ausländerbeiräte (udlændinge-råd) i Landkreis Kassel, byen Kassel og kommunerne Baunatal, Lohfelden og Vellmar.

Udlændingeråd er repræsentanter valgt direkte af de udenlandske borgere i de respektive kommuner, som har ret til at tale og fremsætte forslag i de kommunale organer. De rådgivende udlændingeråd mødes som regel hver fjerde uge. Møderne er åbne for offentligheden. Som regel deltager også medlemmer af de respektive kommunale repræsentative organer i møderne.

www.landkreiskassel.de; www.kassel.de; www.baunatal.de; www.lohfelden.de; www.vellmar.de

2. Kommuner i Landkreis Kassel

Kommuner, der ikke har rådgivende råd for udlændinge, kan oprette integrationskommissioner, hvis der bor mere end 1 000 borgere i den pågældende kommune. I Landkreis Kassel gælder dette for kommunerne Fuldatal, Hofgeismar og Wolfhagen. Repræsentanter for de kommunale organer i andre mindre kommuner i Kassel-distriktet er dog også repræsenteret i ICC.

3. Repræsentanter fra Volkshochschule Region Kassel (folkehøjskole).

Volkshochschule Region Kassel er det centrale kontaktpunkt for integrations- og sprogkurser for indvandrere i Kassel-regionen. Integrationsvejledere, som på frivillig basis tager sig af integrationen af indvandrere (primært flygtninge), uddannes på skolen.

www.vhs-region-kassel.de

4. Arbeitsförderungsgesellschaft Landkreis Kassel (Arbejdsfremmeforeningen)

Arbeitsförderungsgesellschaft im Landkreis Kassel (AGiL) er ansvarlig for projektet Berufspaten. I dette projekt tager personer i ledende stillinger i virksomheder og den offentlige administration sig af unge mennesker på deres vej ind i arbejdslivet. I de seneste år har karrierementorernes arbejde fokuseret på unge med indvandrerbaggrund, som har særligt svært ved at finde en læreplads.

www.landkreiskassel.de

 
 

Tyskland

ICC-medlemmerne i Tyksland repræsenterer:

1. Ausländerbeiräte (udlændinge-råd) i Landkreis Kassel, byen Kassel og kommunerne Baunatal, Lohfelden og Vellmar.

Udlændingeråd er repræsentanter valgt direkte af de udenlandske borgere i de respektive kommuner, som har ret til at tale og fremsætte forslag i de kommunale organer. De rådgivende udlændingeråd mødes som regel hver fjerde uge. Møderne er åbne for offentligheden. Som regel deltager også medlemmer af de respektive kommunale repræsentative organer i møderne.

www.landkreiskassel.de; www.kassel.de; www.baunatal.de; www.lohfelden.de; www.vellmar.de

2. Kommuner i Landkreis Kassel

Kommuner, der ikke har rådgivende råd for udlændinge, kan oprette integrationskommissioner, hvis der bor mere end 1 000 borgere i den pågældende kommune. I Landkreis Kassel gælder dette for kommunerne Fuldatal, Hofgeismar og Wolfhagen. Repræsentanter for de kommunale organer i andre mindre kommuner i Kassel-distriktet er dog også repræsenteret i ICC.

3. Repræsentanter fra Volkshochschule Region Kassel (folkehøjskole).

Volkshochschule Region Kassel er det centrale kontaktpunkt for integrations- og sprogkurser for indvandrere i Kassel-regionen. Integrationsvejledere, som på frivillig basis tager sig af integrationen af indvandrere (primært flygtninge), uddannes på skolen.

www.vhs-region-kassel.de

4. Arbeitsförderungsgesellschaft Landkreis Kassel (Arbejdsfremmeforeningen)

Arbeitsförderungsgesellschaft im Landkreis Kassel (AGiL) er ansvarlig for projektet Berufspaten. I dette projekt tager personer i ledende stillinger i virksomheder og den offentlige administration sig af unge mennesker på deres vej ind i arbejdslivet. I de seneste år har karrierementorernes arbejde fokuseret på unge med indvandrerbaggrund, som har særligt svært ved at finde en læreplads.

www.landkreiskassel.de

Grækenland

ICC-medlemmerne i Grækenland repræsenterer:

1. PROTECTA

PROTECTA blev grundlagt af deltagerne i studenterprotesten i 1996/97, hvis formål var at lede de unges energi i fremtiden i retning af positive sociale aktiviteter på lokalt og nationalt plan. Selv om PROTECTA blev registreret i 1998, begyndte det at udføre sine aktiviteter i 1997, som en uformel gruppe.

2. Hellenic Red Cross

The Hellenic Red Cross er den største ikke-statslige organisation i Grækenland med en kompleks opgave, der er baseret på frivilligt arbejde og på direkte respons over for borgerne. Det er altid aktivt med det formål at lindre menneskelig smerte i tider med krig og fred, at støtte sårede, patienter, flygtninge, ældre, mennesker, der står over for økonomiske vanskeligheder, og mennesker fra alle sårbare dele af samfundet. Dets arbejde er forbundet med konstant parathed, solidaritet og altruisme og er synonymt med frivilligt offer og uselviskhed.

3. Hellenic National Youth Council HNYC

The Hellenic National Youth Council (H.N.Y.C.) er en uafhængig, non-profit frivillig sammenslutning, der involverer: Ungdomsorganisationer i Grækenland og i udlandet, netværk af ungdomsorganisationer i Grækenland og i udlandet, lokale ungdomsråd, organisationer dannet af unge og børn, der har til formål at analysere og løse opståede problemer. Driften af H.N.Y.C. er baseret på deltagelse af ngo'er, politiske ungdomspartier, lokale ungdomsråd.

4. Drama Chamber of Commerce and Industry

The Drama Chamber of Commerce and Industry er en lokal organisation af virksomheder og firmaer i Drama med den hensigt at udvikle og fremme interesserne for lokale virksomheder og firmaer i Grækenland. Mange af virksomhederne er internationale selskaber med kontorer i Grækenland. Medlemmer af et handelskammer er normalt internationale og lokale selskaber, såsom advokater, ejendomsudviklere, turistselskaber, flyselskaber, produktionsvirksomheder, import- og eksportvirksomheder, banker, finansieringsselskaber, juridiske rådgivere, IT- og elektronikproducenter osv. Handelskamres hovedaktiviteter er bl.a. beskyttelse af forretningsinteresser og udveksling af forretningserfaringer og forretningsinteresser, kontakt med regeringer, civilsamfundet, lokale medier og pressen og at arrangere messer og arrangementer

5. Nigerian Women Organization

Nigerian Women Organization (almindeligvis kaldett Nigerian Women) blev oprettet for at sammenbringe og samle alle de nigerianske kvinder i Grækenland uanset meninger, social status, akademisk eller familiemæssig baggrund for at nå de ønskede mål, opfylde længsler og forhåbninger hos den nigerianske kvinde og barn. De nigerianske kvinder i Grækenland er engagerede i og dedikerede til at opretholde de nigerianske kvinders gode værdier og moral med henblik på at kæmpe for, forbedre, videregive eller beskytte rettighederne for den nigerianske kvinde og det nigerianske barn i især Grækenland og ethvert sted i verden. Organisationen sætter kvinderne i stand til at realisere af deres basale grundlæggende rettigheder, opmuntrer kvinder til at lære mere, og lære hvordan de kan være bidragende borgere, og går ind for en stærk relation mellem de nigerianske kvinder og den græske regering.

6. IANAP AMKE

IANAP er et erhvervsuddannelsescenter, der blev grundlagt i 2007, beliggende i byen Volos. Centret er aktivt inden for livslang læring og erhvervsuddannelse og er certificeret af den græske regering (EOPPEP). IANAP har mere end 10 års erfaring inden for voksenuddannelse, seminarer og workshops, samtidigt med at vi tilbyder uddannelsestjenester til folk fra hele Grækenland gennem vores e-læringsplatform. IANAP tilbyder også omfattende uddannelses- og rådgivningstjenester, der fremmer udviklingen af menneskelige ressourcer. IANAP har gennemført mange medfinansierede uddannelsesprogrammer for arbejdsløse i alderen 18-64 år, som omfattede erhvervsvejledning, teoretisk og praktisk uddannelse for at hjælpe dem med at komme ind på eller vende tilbage til arbejdsmarkedet. Disse programmer er finansieret primært af National Ministry of Labor eller OAED (National Manpower Employment Organization), og de er rettet mod at reducere arbejdsløsheden og reintegrere de arbejdsløse på det åbne arbejdsmarked.

7. The Hellenic Mediterranean University

The Hellenic Mediterranean University en offentlig akademisk institution i Grækenland, baseret i Heraklion, Kreta og med afdelinger i Chania, Rethymno, Agios Nikolaos, Lerapetra og Sitia. Hellenic Mediterranean University blev grundlagt i 2019 efter afstemningen om multi-lovforslaget, til universitetsisering af TEI på Kreta. I dag består det af seks fakulteter med mere end 12,000 bachelor- og ph.d.-studerende og ca. 400 undervisnings- og forskningspersonale.

8. PEKES - Regional Center for pedagogical planning

PE.K.E.S.'s mission er uddannelsesplanlægning, overvågning, koordinering og støtte til det pædagogiske arbejde i de offentlige og private skoleenheder i det regionale direktorat for uddannelse i Vestgrækenland, videnskabelig og pædagogisk støtte til lærere i offentlig og privat uddannelse, tilrettelæggelse af uddannelse, herunder introduktion af lærere, støtte til planlægning og evaluering af uddannelsesarbejdet på regionalt plan.

8. PEKES - Regional Center for pedagogical planning

The mission of Western Greece PE.K.E.S. is the educational planning, the monitoring, the coordination and the support of the educational work of the public and private school units of the Regional Directorate of Education of Western Greece, the scientific and pedagogical support of teachers of public and private education, the organization of training, including the introduction of teachers, the support of the planning and evaluation of educational work at the regional level.

Grækenland

ICC-medlemmerne i Grækenland repræsenterer:

1. PROTECTA

PROTECTA blev grundlagt af deltagerne i studenterprotesten i 1996/97, hvis formål var at lede de unges energi i fremtiden i retning af positive sociale aktiviteter på lokalt og nationalt plan. Selv om PROTECTA blev registreret i 1998, begyndte det at udføre sine aktiviteter i 1997, som en uformel gruppe.

2. Hellenic Red Cross

The Hellenic Red Cross er den største ikke-statslige organisation i Grækenland med en kompleks opgave, der er baseret på frivilligt arbejde og på direkte respons over for borgerne. Det er altid aktivt med det formål at lindre menneskelig smerte i tider med krig og fred, at støtte sårede, patienter, flygtninge, ældre, mennesker, der står over for økonomiske vanskeligheder, og mennesker fra alle sårbare dele af samfundet. Dets arbejde er forbundet med konstant parathed, solidaritet og altruisme og er synonymt med frivilligt offer og uselviskhed.

3. Hellenic National Youth Council HNYC

The Hellenic National Youth Council (H.N.Y.C.) er en uafhængig, non-profit frivillig sammenslutning, der involverer: Ungdomsorganisationer i Grækenland og i udlandet, netværk af ungdomsorganisationer i Grækenland og i udlandet, lokale ungdomsråd, organisationer dannet af unge og børn, der har til formål at analysere og løse opståede problemer. Driften af H.N.Y.C. er baseret på deltagelse af ngo'er, politiske ungdomspartier, lokale ungdomsråd.

4. Drama Chamber of Commerce and Industry

The Drama Chamber of Commerce and Industry er en lokal organisation af virksomheder og firmaer i Drama med den hensigt at udvikle og fremme interesserne for lokale virksomheder og firmaer i Grækenland. Mange af virksomhederne er internationale selskaber med kontorer i Grækenland. Medlemmer af et handelskammer er normalt internationale og lokale selskaber, såsom advokater, ejendomsudviklere, turistselskaber, flyselskaber, produktionsvirksomheder, import- og eksportvirksomheder, banker, finansieringsselskaber, juridiske rådgivere, IT- og elektronikproducenter osv. Handelskamres hovedaktiviteter er bl.a. beskyttelse af forretningsinteresser og udveksling af forretningserfaringer og forretningsinteresser, kontakt med regeringer, civilsamfundet, lokale medier og pressen og at arrangere messer og arrangementer

5. Nigerian Women Organization

Nigerian Women Organization (almindeligvis kaldett Nigerian Women) blev oprettet for at sammenbringe og samle alle de nigerianske kvinder i Grækenland uanset meninger, social status, akademisk eller familiemæssig baggrund for at nå de ønskede mål, opfylde længsler og forhåbninger hos den nigerianske kvinde og barn. De nigerianske kvinder i Grækenland er engagerede i og dedikerede til at opretholde de nigerianske kvinders gode værdier og moral med henblik på at kæmpe for, forbedre, videregive eller beskytte rettighederne for den nigerianske kvinde og det nigerianske barn i især Grækenland og ethvert sted i verden. Organisationen sætter kvinderne i stand til at realisere af deres basale grundlæggende rettigheder, opmuntrer kvinder til at lære mere, og lære hvordan de kan være bidragende borgere, og går ind for en stærk relation mellem de nigerianske kvinder og den græske regering.

6. IANAP AMKE

IANAP er et erhvervsuddannelsescenter, der blev grundlagt i 2007, beliggende i byen Volos. Centret er aktivt inden for livslang læring og erhvervsuddannelse og er certificeret af den græske regering (EOPPEP). IANAP har mere end 10 års erfaring inden for voksenuddannelse, seminarer og workshops, samtidigt med at vi tilbyder uddannelsestjenester til folk fra hele Grækenland gennem vores e-læringsplatform. IANAP tilbyder også omfattende uddannelses- og rådgivningstjenester, der fremmer udviklingen af menneskelige ressourcer. IANAP har gennemført mange medfinansierede uddannelsesprogrammer for arbejdsløse i alderen 18-64 år, som omfattede erhvervsvejledning, teoretisk og praktisk uddannelse for at hjælpe dem med at komme ind på eller vende tilbage til arbejdsmarkedet. Disse programmer er finansieret primært af National Ministry of Labor eller OAED (National Manpower Employment Organization), og de er rettet mod at reducere arbejdsløsheden og reintegrere de arbejdsløse på det åbne arbejdsmarked.

7. The Hellenic Mediterranean University

The Hellenic Mediterranean University en offentlig akademisk institution i Grækenland, baseret i Heraklion, Kreta og med afdelinger i Chania, Rethymno, Agios Nikolaos, Lerapetra og Sitia. Hellenic Mediterranean University blev grundlagt i 2019 efter afstemningen om multi-lovforslaget, til universitetsisering af TEI på Kreta. I dag består det af seks fakulteter med mere end 12,000 bachelor- og ph.d.-studerende og ca. 400 undervisnings- og forskningspersonale.

8. PEKES - Regional Center for pedagogical planning

PE.K.E.S.'s mission er uddannelsesplanlægning, overvågning, koordinering og støtte til det pædagogiske arbejde i de offentlige og private skoleenheder i det regionale direktorat for uddannelse i Vestgrækenland, videnskabelig og pædagogisk støtte til lærere i offentlig og privat uddannelse, tilrettelæggelse af uddannelse, herunder introduktion af lærere, støtte til planlægning og evaluering af uddannelsesarbejdet på regionalt plan.