En interkulturel bykomitéProjektet har sammensat en interkulturel bykomité (ICC) i hver partnerby. Hver ICC er sammensat af mindst 6 medlemmer, som hver repræsenterer relevante civilsamfundsorganisationer, etniske minoritetsforeninger, lokale myndigheder og lokale nøglepersoner. Således sikres kombination af aktører, der kan understøtte LIAISONs aktiviteter under og efter projektets forløb ved:

  • Formidle indsigt i den lokale situation omkring accept, tolerance og inklusion af etniske minoriteter i lokalsamfundet
  • Understøtte LIAISON’s metodologi og aktiviteter med henblik på at fremme et langsigtet initiativ baseret på interkulturel forståelse, tolerance og social sammenhængskraft.
  • Facilitere vidensdeling mellem følgegruppens medlemmer og deres lokale fællesskaber.
  • For deltagende organisationer: i sidste ende fungere som et godt eksempel på et styrket samarbejde mellem relevante aktører med det formål at forebygge had og diskrimination

Herunder er sammensætningen af partnerskabets forskellige Interkulturelle bykomiteer.

Danmark

ICC-medlemmerne i Danmark repræsenterer:

1. Center for Frivilligt Socialt arbejde (CFSA)

CFSA er det landsdækkende udviklings- og videnscenter for civilsamfundet på det sociale område. CFSA’s formål er at styrke og udvikle frivilligt socialt arbejde i Danmark og at indsamle og formidle viden om civilsamfundets udvikling målrettet aktører inden for sektoren, kommuner, ministerier, fonde og forskning.

www.frivillighed.dk

2. Udvalget for Mangfoldighed og Ligestilling, Aarhus Kommune

Aarhus Kommunes Udvalg for Mangfoldighed og Ligestilling er blevet dannet med det formål at øge den demokratiske deltagelse blandt de grupper i kommunen, hvis demokratiske deltagelsesrate er lav.

www.aarhus.dk

3. Byrådet i Aarhus Kommune

Byrådet er et folkevalgt organ, der fungerer som kommunens besluttende og bevilligende myndighed, der træffer afgørelser i sager fra magistraten.

www.aarhus.dk

4. LGBT+huset

LGBT+huset har til formål at samle og styrke de eksisterende foreninger i LGBT+miljøet. Målet er at skabe et synligt, fælles sted for nye LGBT+ personer i Århus, hvor de kan søge information og blive en del af et fællesskab.

www.lgbthusaarhus.dk

5. Ny integration i Samfundet (NiiS)

NiiS er en NGO, som arbejder for den sociale inklusion af indvandrere og flygtninge ved at matche dem med jobs eller hjælpe dem til uddannelse. NIis ønsker at komplementere kommunen og jobcenterets integrationsindsats.

www.niis.dk

6. Leg og Lær med etniske ord

Leg og Lær er en forening, som fokuserer på fællesskab, frivillighed og medborgerskab. Foreningen arbejder for at styrke samarbejdet mellem skoler, etniske minoritetsforældre og tilbyder samtidigt lektiehjælp til elever.

Italien

ICC-medlemmerne i Italien repræsenterer:

1. Consulta delle Culture (Rådet for Kultur)

Rådet er det repræsentative organ for alle dem, som har anden nationalitet end italiensk eller som har fået italiensk statsborgerskab. Rådet understøtter og influerer de beslutninger, som tages af Palermo Kommunes offentlige administration.

www.comune.palermo.it

2. Sportello FAMI - Università degli Studi di Palermo

Fami (Asylum, Migration and Integration Fund) hjælpeenhed er en multidisciplinær enhed koordineret af Palermo Universitet. Her håndterer socialrådgivere, med hjælp fra mæglere og advokater, de udfordringer, som opstår i forhold til inklusionen af migranter - særligt indenfor uddannelse, undervisning, job, sundhedspleje og bureaukrati.

www.unipa.it

3. Centro Diaconale La Noce-Valdesi

"LA NOCE" Deacon Center er valdeserkirkens non-profit socialenhed. Denne enhed arbejder for individets frigørelse gennem overvindelsen af social, kulturel og psykofysisk ulighed, forebyggelsen af marginalisering, forøgelsen af forskelligheder og udviklingen af bevidst og ansvarligt medborgerskab.

www.lanoce.org

Germany

The ICC members in Germany represents:

1. The Ausländerbeiräte (Foreigners‘ Advisory Council) of the District of Kassel, the City of Kassel and the municipalities Baunatal, Lohfelden and Vellmar.

Foreigners' advisory councils are representatives elected directly by the foreign citizens of the respective local authorities, who have the right to speak and make motions in the municipal bodies. As a rule, the foreigners' advisory councils meet every four weeks. The meetings are open to the public. As a rule, members of the respective municipal representative bodies also attend the meetings.

www.landkreiskassel.de; www.kassel.de; www.baunatal.de; www.lohfelden.de; www.vellmar.de

2. Municipalities of the District of Kassel

Municipalities that do not have foreigners' advisory councils can form integration commissions if more than 1,000 citizens live in the respective municipality. In the district of Kassel, this applies to the municipalities of Fuldatal, Hofgeismar and Wolfhagen. However, representatives of the municipal bodies of other smaller municipalities in the Kassel district are also represented in the ICC.

3. Representatives of the Volkshochschule Region Kassel (Adult Education School).

The Volkshochschule Region Kassel is the central point of contact for integration and language courses for migrants in the Kassel region. Integration guides, who take care of the integration of migrants (mainly refugees) on a voluntary basis, are trained at the school.

www.vhs-region-kassel.de

4. Arbeitsförderungsgesellschaft Landkreis Kassel (Society for Employment Promotion)

The Arbeitsförderungsgesellschaft im Landkreis Kassel (AGiL) oversees the project Berufspaten. In this project, people in management positions in companies and public administration take care of young people on their way into working life. In recent years, the work of the career mentors has focused on young people with an immigrant background who are particularly struggling to find a training position.

www.landkreiskassel.de