Διαπολιτισμική Δημοτική ΕπιτροπήΤο έργο έχει δημιουργήσει μια Διαπολιτισμική Επιτροπή (ICC) σε κάθε πόλη-εταίρο. Κάθε Δ.Ε. αποτελείται από τουλάχιστον 6 μέλη από σχετικούς ενδιαφερόμενους φορείς, που εκπροσωπούν οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, οργανώσεις μεταναστών, τοπικές αρχές, μέλη της κοινότητας και ηγέτες, διασφαλίζοντας έτσι την παρουσία ενός συνδυασμού σημαντικών ενδιαφερόμενων μερών ικανών να υποστηρίξουν τη δράση του LIAISON καθ 'όλη τη διάρκεια και πέρα ​​από τη διάρκειά του με:

  • Παροχή πληροφοριών σχετικά με την τοπική κατάσταση σχετικά με την αποδοχή των μεταναστών και των αιτούντων άσυλο
  • Υποστήριξη της ενσωμάτωσης του προγράμματος διασύνδεσης οργανωτικής ενδυνάμωσης (OEP), της μεθοδολογίας και του μοντέλου για την προώθηση μιας μακροπρόθεσμης συντονισμένης δράσης που βασίζεται στην προώθηση δραστηριοτήτων αμοιβαίας μάθησης σε τοπικό επίπεδο και στην προώθηση της αμοιβαίας γνώσης, της ανοχής και της κοινωνικής συνοχής
  • Διευκόλυνση της ροής πληροφοριών μεταξύ των μελών και των τοπικών κοινοτήτων · και
  • Λειτουργία ως “πρότυπα οργανώσεις” για την ενισχυμένη συνεργασία μεταξύ των σχετικών ενδιαφερομένων με στόχο την πρόληψη του μίσους και την ενίσχυση της ανοχής και της κοινωνικής συνοχής.

Παρακάτω είναι η σύνθεση των Δ.Ε. στη χώρα εταίρο.

ΔΑΝΙΑ

Τα μέλη του ΔΠΔ στη Δανία αντιπροσωπεύουν:

1. Κέντρο Frivilligt Socialt arbejde (CSFA) / Δανέζικο Ινστιτούτο Εθελοντικής Υπηρεσίας)

Η CFSA είναι το εθνικό κέντρο ανάπτυξης και πόρων για την κοινωνία των πολιτών σχετικά με τις κοινωνικές υποθέσεις. Ο στόχος της CFSA είναι να ενισχύσει και να αναπτύξει εθελοντική κοινωνική εργασία στη Δανία και να συλλέξει και να μοιραστεί γνώσεις σχετικά με την ανάπτυξη της κοινωνίας των πολιτών σε ενδιαφερόμενους φορείς στον κοινωνικό τομέα, δήμους, υπουργεία, ιδρύματα και ερευνητικές μονάδες.

www.frivillighed.dk

2. Επιτροπή Διαφορετικότητας και Ισότητας των Φύλων, Δήμος Ώρχους

Η Επιτροπή για τη Διαφορετικότητα και την Ισότητα των Φύλων του Δήμου του Ώρχους δημιουργήθηκε για να αυξήσει τη δημοκρατική συμμετοχή διαφόρων ομάδων στο δήμο των οποίων το δημοκρατικό ποσοστό συμμετοχής είναι χαμηλό.

www.aarhus.dk

3. Το Δημοτικό Συμβούλιο στο Δήμο του Aarhus

Το Δημοτικό Συμβούλιο είναι ένα όργανο που εκλέγεται από τον λαό. Είναι ένας συμβουλευτικός και προληπτικός φορέας που υποστηρίζει και επηρεάζει τις αποφάσεις που λαμβάνονται από τη δημόσια διοίκηση του Δήμου του Aarhus.

www.aarhus.dk

4. LGBT + huset

Το LGBT + huset επιδιώκει να συγκεντρώσει και να ενισχύσει τις υπάρχουσες ενώσεις στην κοινότητα LGBT +. Ο στόχος είναι να δημιουργηθεί ένα ορατό μέρος όπου όλα τα νέα LGBT + άτομα στο Aarhus μπορούν να βρουν πληροφορίες και να γίνουν μέλη μιας κοινότητας.

www.lgbthusaarhus.dk

5. Ny integration i Samfundet (NiiS)

Το NiiS είναι μια ΜΚΟ στο Δήμο του Aarhus που εργάζεται για την κοινωνική ένταξη των μεταναστών και των προσφύγων συνδυάζοντάς τους με θέσεις εργασίας ή βοηθώντας τους να αποκτήσουν εκπαίδευση. Η Niis επιδιώκει να συμπληρώσει τις προσπάθειες ένταξης του δήμου και του κέντρου εργασίας.

www.niis.dk

6. Leg og Lær

Το Leg og Lær είναι μια ένωση μεταναστών που επικεντρώνεται στην κοινότητα, την εθελοντική εργασία και την ιθαγένεια. Η ένωση εργάζεται για να ενισχύσει τη συνεργασία μεταξύ σχολείων, γονέων εθνοτικής μειονότητας και υποστηρίζει τους μαθητές με την εργασία τους.

ΔΑΝΙΑ

Τα μέλη του ΔΠΔ στη Δανία αντιπροσωπεύουν:

1. Κέντρο Frivilligt Socialt arbejde (CSFA) / Δανέζικο Ινστιτούτο Εθελοντικής Υπηρεσίας)

Η CFSA είναι το εθνικό κέντρο ανάπτυξης και πόρων για την κοινωνία των πολιτών σχετικά με τις κοινωνικές υποθέσεις. Ο στόχος της CFSA είναι να ενισχύσει και να αναπτύξει εθελοντική κοινωνική εργασία στη Δανία και να συλλέξει και να μοιραστεί γνώσεις σχετικά με την ανάπτυξη της κοινωνίας των πολιτών σε ενδιαφερόμενους φορείς στον κοινωνικό τομέα, δήμους, υπουργεία, ιδρύματα και ερευνητικές μονάδες.

www.frivillighed.dk

2. Επιτροπή Διαφορετικότητας και Ισότητας των Φύλων, Δήμος Ώρχους

Η Επιτροπή για τη Διαφορετικότητα και την Ισότητα των Φύλων του Δήμου του Ώρχους δημιουργήθηκε για να αυξήσει τη δημοκρατική συμμετοχή διαφόρων ομάδων στο δήμο των οποίων το δημοκρατικό ποσοστό συμμετοχής είναι χαμηλό.

www.aarhus.dk

3. Το Δημοτικό Συμβούλιο στο Δήμο του Aarhus

Το Δημοτικό Συμβούλιο είναι ένα όργανο που εκλέγεται από τον λαό. Είναι ένας συμβουλευτικός και προληπτικός φορέας που υποστηρίζει και επηρεάζει τις αποφάσεις που λαμβάνονται από τη δημόσια διοίκηση του Δήμου του Aarhus.

www.aarhus.dk

4. LGBT + huset

Το LGBT + huset επιδιώκει να συγκεντρώσει και να ενισχύσει τις υπάρχουσες ενώσεις στην κοινότητα LGBT +. Ο στόχος είναι να δημιουργηθεί ένα ορατό μέρος όπου όλα τα νέα LGBT + άτομα στο Aarhus μπορούν να βρουν πληροφορίες και να γίνουν μέλη μιας κοινότητας.

www.lgbthusaarhus.dk

5. Ny integration i Samfundet (NiiS)

Το NiiS είναι μια ΜΚΟ στο Δήμο του Aarhus που εργάζεται για την κοινωνική ένταξη των μεταναστών και των προσφύγων συνδυάζοντάς τους με θέσεις εργασίας ή βοηθώντας τους να αποκτήσουν εκπαίδευση. Η Niis επιδιώκει να συμπληρώσει τις προσπάθειες ένταξης του δήμου και του κέντρου εργασίας.

www.niis.dk

6. Leg og Lær

Το Leg og Lær είναι μια ένωση μεταναστών που επικεντρώνεται στην κοινότητα, την εθελοντική εργασία και την ιθαγένεια. Η ένωση εργάζεται για να ενισχύσει τη συνεργασία μεταξύ σχολείων, γονέων εθνοτικής μειονότητας και υποστηρίζει τους μαθητές με την εργασία τους.

ΙΤΑΛΙΑ

Τα μέλη του ICC στην Ιταλία εκπροσωπούν:

1. Consulta delle Πολιτισμός (Συμβούλιο Πολιτισμών)

Το Συμβούλιο είναι το αντιπροσωπευτικό όργανο όλων εκείνων που έχουν ιθαγένεια διαφορετική από την ιταλική ή έχουν αποκτήσει ιταλική ιθαγένεια, και είναι ένα συμβουλευτικό και προληπτικό όργανο που υποστηρίζει και επηρεάζει τις αποφάσεις που λαμβάνονται από τη δημόσια διοίκηση του Δήμου του Παλέρμου.

www.comune.palermo.it

2. Sportello FAMI - Università degli Studi di Palermo

Το γραφείο βοήθειας του Fami (Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης) είναι ένα πολυεπιστημονικό γραφείο βοήθειας, το οποίο συντονίζεται από το Πανεπιστήμιο του Παλέρμο, όπου οι κοινωνικοί λειτουργοί, με την υποστήριξη διαμεσολαβητών και δικηγόρων, ασχολούνται με την επίλυση προβλημάτων που σχετίζονται με την ένταξη των μεταναστών. στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της ένταξης στην εργασία, της υγειονομικής περίθαλψης και της γραφειοκρατίας.

www.unipa.it

3. Centro Diaconale La Noce-Valdesi

Το "LA NOCE" Deacon Center είναι μια μη κερδοσκοπική κοινωνική οντότητα της εκκλησίας Waldensian. Οι υπηρεσίες του Κέντρου Διακόπων στοχεύουν στη χειραφέτηση του ατόμου ξεπερνώντας τις κοινωνικές, πολιτιστικές και ψυχο-φυσικές ανισότητες, την πρόληψη μορφών δυσφορίας και περιθωριοποίησης, την ενίσχυση των διαφορών και την εκπαίδευση μιας συνειδητής και υπεύθυνης ιθαγένειας.

www.lanoce.org

ΙΤΑΛΙΑ

Τα μέλη του ICC στην Ιταλία εκπροσωπούν:

1. Consulta delle Πολιτισμός (Συμβούλιο Πολιτισμών)

Το Συμβούλιο είναι το αντιπροσωπευτικό όργανο όλων εκείνων που έχουν ιθαγένεια διαφορετική από την ιταλική ή έχουν αποκτήσει ιταλική ιθαγένεια, και είναι ένα συμβουλευτικό και προληπτικό όργανο που υποστηρίζει και επηρεάζει τις αποφάσεις που λαμβάνονται από τη δημόσια διοίκηση του Δήμου του Παλέρμου.

www.comune.palermo.it

2. Sportello FAMI - Università degli Studi di Palermo

Το γραφείο βοήθειας του Fami (Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης) είναι ένα πολυεπιστημονικό γραφείο βοήθειας, το οποίο συντονίζεται από το Πανεπιστήμιο του Παλέρμο, όπου οι κοινωνικοί λειτουργοί, με την υποστήριξη διαμεσολαβητών και δικηγόρων, ασχολούνται με την επίλυση προβλημάτων που σχετίζονται με την ένταξη των μεταναστών. στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της ένταξης στην εργασία, της υγειονομικής περίθαλψης και της γραφειοκρατίας.

www.unipa.it

3. Centro Diaconale La Noce-Valdesi

Το "LA NOCE" Deacon Center είναι μια μη κερδοσκοπική κοινωνική οντότητα της εκκλησίας Waldensian. Οι υπηρεσίες του Κέντρου Διακόπων στοχεύουν στη χειραφέτηση του ατόμου ξεπερνώντας τις κοινωνικές, πολιτιστικές και ψυχο-φυσικές ανισότητες, την πρόληψη μορφών δυσφορίας και περιθωριοποίησης, την ενίσχυση των διαφορών και την εκπαίδευση μιας συνειδητής και υπεύθυνης ιθαγένειας.

www.lanoce.org

 

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

Τα μέλη του ICC στη Γερμανία αντιπροσωπεύουν:

1. Το Ausländerbeiräte (Γνωμοδοτικό Συμβούλιο Ξένων) της Περιφέρειας του Κάσελ, της Πόλης του Κάσελ και των δήμων Baunatal, Lohfelden και Vellmar.

Τα συμβουλευτικά συμβούλια των αλλοδαπών είναι εκπρόσωποι που εκλέγονται απευθείας από τους αλλοδαπούς πολίτες των αντίστοιχων τοπικών αρχών, οι οποίοι έχουν το δικαίωμα να μιλούν και να κάνουν προτάσεις στα δημοτικά όργανα. Κατά κανόνα, τα συμβουλευτικά συμβούλια των αλλοδαπών συνεδριάζουν κάθε τέσσερις εβδομάδες. Οι συναντήσεις είναι ανοιχτές στο κοινό. Κατά κανόνα, τα μέλη των αντίστοιχων δημοτικών αντιπροσωπευτικών φορέων παρευρίσκονται επίσης στις συνεδριάσεις.

www.landkreiskassel.de; www.kassel.de; www.baunatal.de; www.lohfelden.de; www.vellmar.de

2. Δήμοι της Περιφέρειας Κάσελ

Δήμοι που δεν διαθέτουν συμβουλευτικά συμβούλια αλλοδαπών μπορούν να σχηματίσουν επιτροπές ένταξης εάν περισσότεροι από 1.000 πολίτες ζουν στον αντίστοιχο δήμο. Στην περιοχή Kassel, αυτό ισχύει για τους δήμους Fuldatal, Hofgeismar και Wolfhagen. Ωστόσο, εκπρόσωποι των δημοτικών φορέων άλλων μικρότερων δήμων στην περιοχή Kassel εκπροσωπούνται επίσης στο ICC.

3. Εκπρόσωποι της περιοχής Volkshochschule Kassel (Σχολή Εκπαίδευσης Ενηλίκων).

Το Volkshochschule Region Kassel είναι το κεντρικό σημείο επαφής για την ένταξη και τα μαθήματα γλωσσών για τους μετανάστες στην περιοχή Kassel. Οι οδηγοί ένταξης, οι οποίοι φροντίζουν την ένταξη των μεταναστών (κυρίως προσφύγων) σε εθελοντική βάση, εκπαιδεύονται στο σχολείο.

www.vhs-region-kassel.de

4. Arbeitsförderungsgesellschaft Landkreis Kassel (Εταιρεία Προώθησης της Απασχόλησης)

Το Arbeitsförderungsgesellschaft im Landkreis Kassel (AGiL) επιβλέπει το έργο Berufspaten. Σε αυτό το έργο, οι άνθρωποι σε διευθυντικές θέσεις σε εταιρείες και δημόσια διοίκηση φροντίζουν τους νέους να πηγαίνουν στην επαγγελματική ζωή. Τα τελευταία χρόνια, το έργο των συμβούλων σταδιοδρομίας επικεντρώθηκε σε νέους με μεταναστευτικό υπόβαθρο που αγωνίζονται ιδιαίτερα να βρουν μια θέση κατάρτισης.

www.landkreiskassel.de

 
 

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

Τα μέλη του ICC στη Γερμανία αντιπροσωπεύουν:

1. Το Ausländerbeiräte (Γνωμοδοτικό Συμβούλιο Ξένων) της Περιφέρειας του Κάσελ, της Πόλης του Κάσελ και των δήμων Baunatal, Lohfelden και Vellmar.

Τα συμβουλευτικά συμβούλια των αλλοδαπών είναι εκπρόσωποι που εκλέγονται απευθείας από τους αλλοδαπούς πολίτες των αντίστοιχων τοπικών αρχών, οι οποίοι έχουν το δικαίωμα να μιλούν και να κάνουν προτάσεις στα δημοτικά όργανα. Κατά κανόνα, τα συμβουλευτικά συμβούλια των αλλοδαπών συνεδριάζουν κάθε τέσσερις εβδομάδες. Οι συναντήσεις είναι ανοιχτές στο κοινό. Κατά κανόνα, τα μέλη των αντίστοιχων δημοτικών αντιπροσωπευτικών φορέων παρευρίσκονται επίσης στις συνεδριάσεις.

www.landkreiskassel.de; www.kassel.de; www.baunatal.de; www.lohfelden.de; www.vellmar.de

2. Δήμοι της Περιφέρειας Κάσελ

Δήμοι που δεν διαθέτουν συμβουλευτικά συμβούλια αλλοδαπών μπορούν να σχηματίσουν επιτροπές ένταξης εάν περισσότεροι από 1.000 πολίτες ζουν στον αντίστοιχο δήμο. Στην περιοχή Kassel, αυτό ισχύει για τους δήμους Fuldatal, Hofgeismar και Wolfhagen. Ωστόσο, εκπρόσωποι των δημοτικών φορέων άλλων μικρότερων δήμων στην περιοχή Kassel εκπροσωπούνται επίσης στο ICC.

3. Εκπρόσωποι της περιοχής Volkshochschule Kassel (Σχολή Εκπαίδευσης Ενηλίκων).

Το Volkshochschule Region Kassel είναι το κεντρικό σημείο επαφής για την ένταξη και τα μαθήματα γλωσσών για τους μετανάστες στην περιοχή Kassel. Οι οδηγοί ένταξης, οι οποίοι φροντίζουν την ένταξη των μεταναστών (κυρίως προσφύγων) σε εθελοντική βάση, εκπαιδεύονται στο σχολείο.

www.vhs-region-kassel.de

4. Arbeitsförderungsgesellschaft Landkreis Kassel (Εταιρεία Προώθησης της Απασχόλησης)

Το Arbeitsförderungsgesellschaft im Landkreis Kassel (AGiL) επιβλέπει το έργο Berufspaten. Σε αυτό το έργο, οι άνθρωποι σε διευθυντικές θέσεις σε εταιρείες και δημόσια διοίκηση φροντίζουν τους νέους να πηγαίνουν στην επαγγελματική ζωή. Τα τελευταία χρόνια, το έργο των συμβούλων σταδιοδρομίας επικεντρώθηκε σε νέους με μεταναστευτικό υπόβαθρο που αγωνίζονται ιδιαίτερα να βρουν μια θέση κατάρτισης.

www.landkreiskassel.de

ΕΛΛΑΔΑ

Τα μέλη του ICC στην Ελλάδα εκπροσωπούν:

1. ΠΡΟΤΕΚΤΑ

H PROTECTA ιδρύθηκε από τους συμμετέχοντες στη Φοιτητική διαμαρτυρία το 1996/97, στόχος των οποίων ήταν να κατευθύνουν την ενέργεια των νέων στο μέλλον προς θετικές κοινωνικές δραστηριότητες σε τοπικό και εθνικό επίπεδο. Παρόλο που ιδρύθηκε το 1998, η PROTECTA άρχισε να διεξάγει τις δραστηριότητές της το 1997 ακόμη, ως άτυπη ομάδα.

2. Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός είναι ο μεγαλύτερος μη κυβερνητικός οργανισμός στην Ελλάδα με πολυδιάστατο έργο που βασίζεται στην εθελοντική εργασία και στην άμεση ανταπόκριση στους πολίτες. Είναι πάντα ενεργό με στόχο να ανακουφίσει τον ανθρώπινο πόνο σε περιόδους πολέμου και ειρήνης, να υποστηρίξει τραυματίες, ασθενείς, πρόσφυγες, ηλικιωμένους, άτομα που αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες και άτομα από όλα τα ευάλωτα τμήματα της κοινωνίας. Το έργο του συνδέεται με τη συνεχή εγρήγορση, την αλληλεγγύη και τον αλτρουισμό και είναι το συνώνυμο της μη κερδοσκοπικής προσφοράς και της ανιδιοτέλειας.

3. Ελληνικό Εθνικό Συμβούλιο Νέων HNYC

Το Ελληνικό Εθνικό Συμβούλιο Νεολαίας (HNYC) είναι μια ανεξάρτητη, μη κερδοσκοπική εθελοντική ομοσπονδία, η οποία περιλαμβάνει: Οργανώσεις νεολαίας στην Ελλάδα και το εξωτερικό, Δίκτυα οργανώσεων νεολαίας στην Ελλάδα και το εξωτερικό, Τοπικά συμβούλια νεολαίας, Οργανισμούς που δημιουργήθηκαν από νέους και παιδιά με στόχο την αντιμετώπιση προβλημάτων που προκύπτουν. Η λειτουργία του H.N.Y.C. βασίζεται στη συμμετοχή: ΜΚΟ, Πολιτικά κόμματα νεολαίας, Τοπικά συμβούλια νεολαίας

4. Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Δράμας

Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Δράμας είναι ένας τοπικός οργανισμός επιχειρήσεων και εταιρειών στη Δράμα με σκοπό την ανάπτυξη και την προώθηση των συμφερόντων των τοπικών επιχειρήσεων και επιχειρήσεων στην Ελλάδα. Πολλές επιχειρήσεις είναι διεθνείς εταιρείες με γραφεία στην Ελλάδα. Τα μέλη ενός Εμπορικού Επιμελητηρίου είναι συνήθως διεθνείς και τοπικές εταιρείες λειτουργίας, όπως δικηγόροι, κατασκευαστές ακινήτων, τουριστικές εταιρείες, αεροπορικές εταιρείες, κατασκευαστικές εταιρείες, επιχειρήσεις εισαγωγής και εξαγωγής, τράπεζες, χρηματοοικονομικές εταιρείες, νομικοί σύμβουλοι, κατασκευαστές πληροφορικής και ηλεκτρονικών κ.λπ. Οι κύριες δραστηριότητες των Εμπορικών Επιμελητηρίων είναι, μεταξύ άλλων, η διαφύλαξη των επιχειρηματικών συμφερόντων και η ανταλλαγή επιχειρηματικών εμπειριών και επιχειρηματικών συμφερόντων, η επαφή με τις κυβερνήσεις, την κοινωνία των πολιτών, τα τοπικά μέσα ενημέρωσης και τον Τύπο και την οργάνωση εμπορικών εκθέσεων και εκδηλώσεων.

5. Οργάνωση Νιγηριανών Γυναικών

Η Οργάνωση Νιγηριανών Γυναικών (κοινώς αναφέρεται ως Nigerian Women) έχει συσταθεί για να συγκεντρώνει όλες τις γυναίκες της Νιγηρίας στην Ελλάδα, ανεξάρτητα από γνώμη, κοινωνική θέση, ακαδημαϊκό ή οικογενειακό υπόβαθρο, προκειμένου να επιτευχθούν οι επιθυμητοί στόχοι, οι επιθυμίες και οι φιλοδοξίες της Νιγηριανής γυναίκας και παιδιού. Οι Νιγηριανές Γυναίκες στην Ελλάδα είναι αφοσιωμένες στη διατήρηση των καλών αξιών και ηθών των γυναικών της Νιγηρίας ώστε να υπερασπίζονται, να ενισχύουν, να κατέρχονται ή να προστατεύουν τα δικαιώματα της Νιγηριανής γυναίκας και του παιδιού συγκεκριμένα στην Ελλάδα και σε οποιαδήποτε τοποθεσία του κόσμου. Η οργάνωση εκθέτει τις γυναίκες στην υλοποίηση των βασικών τους θεμελιωδών δικαιωμάτων, ενθαρρύνει τις γυναίκες να μάθουν περισσότερα και πώς μπορούν να συνεισφέρουν ως πολίτες και υποστηρίζει μια ισχυρή σχέση μεταξύ των γυναικών της Νιγηρίας και της ελληνικής κυβέρνησης.

6. IANAP AMKE

Το IANAP είναι ένα κέντρο επαγγελματικής κατάρτισης που ιδρύθηκε το 2007 και βρίσκεται στην πόλη του Βόλου. Το κέντρο δραστηριοποιείται στον τομέα της δια βίου μάθησης και της επαγγελματικής κατάρτισης και είναι πιστοποιημένο από την ελληνική κυβέρνηση (ΕΟΠΠΕΠ). Το IANAP διαθέτει περισσότερα από 10 χρόνια εμπειρίας στην εκπαίδευση ενηλίκων, σεμινάρια και εργαστήρια ενώ παρέχει υπηρεσίες κατάρτισης σε άτομα από όλη την Ελλάδα μέσω της πλατφόρμας e-learning. Παρέχει επίσης ολοκληρωμένες υπηρεσίες εκπαίδευσης και συμβουλευτικής που προωθούν την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού. Το IANAP έχει εφαρμόσει πολλά συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα κατάρτισης για ανέργους ηλικίας 18-64 ετών, τα οποία περιλάμβαναν επαγγελματική συμβουλευτική, θεωρητική και πρακτική κατάρτιση προκειμένου να τους βοηθήσουν να εισέλθουν ή να επανέλθουν στην αγορά εργασίας. Τα προγράμματα αυτά χρηματοδοτούνται κυρίως από το Εθνικό Υπουργείο Εργασίας ή τον ΟΑΕΔ και στοχεύουν στη μείωση της ανεργίας και την επανένταξη των ανέργων στην ανοιχτή αγορά εργασίας.

7. Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο είναι ένα δημόσιο ακαδημαϊκό ίδρυμα της Ελλάδας, με έδρα το Ηράκλειο Κρήτης και παραρτήματα στα Χανιά, το Ρέθυμνο, τον Άγιο Νικόλαο, την Ιεράπετρα και τη Σητεία. Το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο ιδρύθηκε το 2019, μετά την ψήφιση του πολυνομοσχεδίου, για την πανεπιστημιοποίηση του Τ.Ε.Ι. Κρήτης. Σήμερα αποτελείται από έξι Σχολές, με περισσότερους από 12.000 προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές και περίπου 400 άτομα διδακτικού και ερευνητικού προσωπικού.

8. ΠΕΚΕΣ - Περιφερειακό κέντρο εκπαιευτικού σχεδιασμού

Το ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Δυτικής Ελλάδας έχει ως αποστολή τον εκπαιδευτικό σχεδιασμό, την παρακολούθηση, τον συντονισμό και τη στήριξη του εκπαιδευτικού έργου των δημόσιων και ιδιωτικών σχολικών μονάδων καθώς και των Ε.Κ., τον συντονισμό των Κ.Ε.Σ.Υ., των Κ.Ε.Α. και των Ε.Κ.Φ.Ε. της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας, την επιστημονική και παιδαγωγική υποστήριξη των εκπαιδευτικών της δημόσιας και της ιδιωτικής εκπαίδευσης, την οργάνωση της επιμόρφωσης, περιλαμβανομένης και της εισαγωγικής των εκπαιδευτικών, την υποστήριξη του προγραμματισμού και της αποτίμησης του εκπαιδευτικού έργου σε περιφερειακό επίπεδο.

8. PEKES - Regional Center for pedagogical planning

The mission of Western Greece PE.K.E.S. is the educational planning, the monitoring, the coordination and the support of the educational work of the public and private school units of the Regional Directorate of Education of Western Greece, the scientific and pedagogical support of teachers of public and private education, the organization of training, including the introduction of teachers, the support of the planning and evaluation of educational work at the regional level.

ΕΛΛΑΔΑ

Τα μέλη του ICC στην Ελλάδα εκπροσωπούν:

1. ΠΡΟΤΕΚΤΑ

H PROTECTA ιδρύθηκε από τους συμμετέχοντες στη Φοιτητική διαμαρτυρία το 1996/97, στόχος των οποίων ήταν να κατευθύνουν την ενέργεια των νέων στο μέλλον προς θετικές κοινωνικές δραστηριότητες σε τοπικό και εθνικό επίπεδο. Παρόλο που ιδρύθηκε το 1998, η PROTECTA άρχισε να διεξάγει τις δραστηριότητές της το 1997 ακόμη, ως άτυπη ομάδα.

2. Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός είναι ο μεγαλύτερος μη κυβερνητικός οργανισμός στην Ελλάδα με πολυδιάστατο έργο που βασίζεται στην εθελοντική εργασία και στην άμεση ανταπόκριση στους πολίτες. Είναι πάντα ενεργό με στόχο να ανακουφίσει τον ανθρώπινο πόνο σε περιόδους πολέμου και ειρήνης, να υποστηρίξει τραυματίες, ασθενείς, πρόσφυγες, ηλικιωμένους, άτομα που αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες και άτομα από όλα τα ευάλωτα τμήματα της κοινωνίας. Το έργο του συνδέεται με τη συνεχή εγρήγορση, την αλληλεγγύη και τον αλτρουισμό και είναι το συνώνυμο της μη κερδοσκοπικής προσφοράς και της ανιδιοτέλειας.

3. Ελληνικό Εθνικό Συμβούλιο Νέων HNYC

Το Ελληνικό Εθνικό Συμβούλιο Νεολαίας (HNYC) είναι μια ανεξάρτητη, μη κερδοσκοπική εθελοντική ομοσπονδία, η οποία περιλαμβάνει: Οργανώσεις νεολαίας στην Ελλάδα και το εξωτερικό, Δίκτυα οργανώσεων νεολαίας στην Ελλάδα και το εξωτερικό, Τοπικά συμβούλια νεολαίας, Οργανισμούς που δημιουργήθηκαν από νέους και παιδιά με στόχο την αντιμετώπιση προβλημάτων που προκύπτουν. Η λειτουργία του H.N.Y.C. βασίζεται στη συμμετοχή: ΜΚΟ, Πολιτικά κόμματα νεολαίας, Τοπικά συμβούλια νεολαίας

4. Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Δράμας

Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Δράμας είναι ένας τοπικός οργανισμός επιχειρήσεων και εταιρειών στη Δράμα με σκοπό την ανάπτυξη και την προώθηση των συμφερόντων των τοπικών επιχειρήσεων και επιχειρήσεων στην Ελλάδα. Πολλές επιχειρήσεις είναι διεθνείς εταιρείες με γραφεία στην Ελλάδα. Τα μέλη ενός Εμπορικού Επιμελητηρίου είναι συνήθως διεθνείς και τοπικές εταιρείες λειτουργίας, όπως δικηγόροι, κατασκευαστές ακινήτων, τουριστικές εταιρείες, αεροπορικές εταιρείες, κατασκευαστικές εταιρείες, επιχειρήσεις εισαγωγής και εξαγωγής, τράπεζες, χρηματοοικονομικές εταιρείες, νομικοί σύμβουλοι, κατασκευαστές πληροφορικής και ηλεκτρονικών κ.λπ. Οι κύριες δραστηριότητες των Εμπορικών Επιμελητηρίων είναι, μεταξύ άλλων, η διαφύλαξη των επιχειρηματικών συμφερόντων και η ανταλλαγή επιχειρηματικών εμπειριών και επιχειρηματικών συμφερόντων, η επαφή με τις κυβερνήσεις, την κοινωνία των πολιτών, τα τοπικά μέσα ενημέρωσης και τον Τύπο και την οργάνωση εμπορικών εκθέσεων και εκδηλώσεων.

5. Οργάνωση Νιγηριανών Γυναικών

Η Οργάνωση Νιγηριανών Γυναικών (κοινώς αναφέρεται ως Nigerian Women) έχει συσταθεί για να συγκεντρώνει όλες τις γυναίκες της Νιγηρίας στην Ελλάδα, ανεξάρτητα από γνώμη, κοινωνική θέση, ακαδημαϊκό ή οικογενειακό υπόβαθρο, προκειμένου να επιτευχθούν οι επιθυμητοί στόχοι, οι επιθυμίες και οι φιλοδοξίες της Νιγηριανής γυναίκας και παιδιού. Οι Νιγηριανές Γυναίκες στην Ελλάδα είναι αφοσιωμένες στη διατήρηση των καλών αξιών και ηθών των γυναικών της Νιγηρίας ώστε να υπερασπίζονται, να ενισχύουν, να κατέρχονται ή να προστατεύουν τα δικαιώματα της Νιγηριανής γυναίκας και του παιδιού συγκεκριμένα στην Ελλάδα και σε οποιαδήποτε τοποθεσία του κόσμου. Η οργάνωση εκθέτει τις γυναίκες στην υλοποίηση των βασικών τους θεμελιωδών δικαιωμάτων, ενθαρρύνει τις γυναίκες να μάθουν περισσότερα και πώς μπορούν να συνεισφέρουν ως πολίτες και υποστηρίζει μια ισχυρή σχέση μεταξύ των γυναικών της Νιγηρίας και της ελληνικής κυβέρνησης.

6. IANAP AMKE

Το IANAP είναι ένα κέντρο επαγγελματικής κατάρτισης που ιδρύθηκε το 2007 και βρίσκεται στην πόλη του Βόλου. Το κέντρο δραστηριοποιείται στον τομέα της δια βίου μάθησης και της επαγγελματικής κατάρτισης και είναι πιστοποιημένο από την ελληνική κυβέρνηση (ΕΟΠΠΕΠ). Το IANAP διαθέτει περισσότερα από 10 χρόνια εμπειρίας στην εκπαίδευση ενηλίκων, σεμινάρια και εργαστήρια ενώ παρέχει υπηρεσίες κατάρτισης σε άτομα από όλη την Ελλάδα μέσω της πλατφόρμας e-learning. Παρέχει επίσης ολοκληρωμένες υπηρεσίες εκπαίδευσης και συμβουλευτικής που προωθούν την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού. Το IANAP έχει εφαρμόσει πολλά συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα κατάρτισης για ανέργους ηλικίας 18-64 ετών, τα οποία περιλάμβαναν επαγγελματική συμβουλευτική, θεωρητική και πρακτική κατάρτιση προκειμένου να τους βοηθήσουν να εισέλθουν ή να επανέλθουν στην αγορά εργασίας. Τα προγράμματα αυτά χρηματοδοτούνται κυρίως από το Εθνικό Υπουργείο Εργασίας ή τον ΟΑΕΔ και στοχεύουν στη μείωση της ανεργίας και την επανένταξη των ανέργων στην ανοιχτή αγορά εργασίας.

7. Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο είναι ένα δημόσιο ακαδημαϊκό ίδρυμα της Ελλάδας, με έδρα το Ηράκλειο Κρήτης και παραρτήματα στα Χανιά, το Ρέθυμνο, τον Άγιο Νικόλαο, την Ιεράπετρα και τη Σητεία. Το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο ιδρύθηκε το 2019, μετά την ψήφιση του πολυνομοσχεδίου, για την πανεπιστημιοποίηση του Τ.Ε.Ι. Κρήτης. Σήμερα αποτελείται από έξι Σχολές, με περισσότερους από 12.000 προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές και περίπου 400 άτομα διδακτικού και ερευνητικού προσωπικού.

8. ΠΕΚΕΣ - Περιφερειακό κέντρο εκπαιευτικού σχεδιασμού

Το ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Δυτικής Ελλάδας έχει ως αποστολή τον εκπαιδευτικό σχεδιασμό, την παρακολούθηση, τον συντονισμό και τη στήριξη του εκπαιδευτικού έργου των δημόσιων και ιδιωτικών σχολικών μονάδων καθώς και των Ε.Κ., τον συντονισμό των Κ.Ε.Σ.Υ., των Κ.Ε.Α. και των Ε.Κ.Φ.Ε. της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας, την επιστημονική και παιδαγωγική υποστήριξη των εκπαιδευτικών της δημόσιας και της ιδιωτικής εκπαίδευσης, την οργάνωση της επιμόρφωσης, περιλαμβανομένης και της εισαγωγικής των εκπαιδευτικών, την υποστήριξη του προγραμματισμού και της αποτίμησης του εκπαιδευτικού έργου σε περιφερειακό επίπεδο.